NADAL Borreliosis Ag Test - test na boreliozę

870004N-01

5149

Test NADAL® Borreliosis Ag jest membranowym testem immunologicznym do szybkiego i bezpośredniego wykrywania antygenów borellii (B. garinii, B. afzelii, B. burgdorferi sensu stricto i B. spielmanii) u kleszcza.

DATA WAŻNOŚCI TESTU 31-08-2020 R.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

7,90 zł brutto

23%

Więcej informacji

1. Zastosowanie


Test NADAL® Borreliosis Ag jest membranowym testem immunologicznym do szybkiego i bezpośredniego wykrywania antygenów borellii (B. garinii, B. afzelii, B. burgdorferi sensu stricto i B. spielmanii) u kleszcza. Test został przygotowany wyłącznie do badań małych oraz średnich rozmiarów kleszczy (≤8 mm). Pozytywny wynik osiągnięty przy pomocy tego testu, wskazuje obecność borelli u kleszcza.

2. Wprowadzenie i znaczenie diagnostyczne.

Na całym świecie znanych jest około 800 rodzajów kleszczy, które głównie można podzielić na dwie rodziny: kleszcze twarde i kleszcze miękkie. Kleszcze miękkie występują głównie w obszarach tropikalnych i subtropikalnych. Kleszcze twarde, do których zalicza się również kleszcz pospolity, występują na całym świecie i są nosicielami Boreliozy Lyme oraz
kleszczowego zapalenia mózgu (KZM). Podczas gdy wirusy kleszczowego zapalenia mózgu znajdują się w gruczołach ślinowych kleszcza i mogą być przenoszone bezpośrednio przez ukąszenie, borellie znajdują się dopiero w jelicie środkowym kleszcza. Dopiero podczas ssania dostają się one do gruczołów ślinowych i przeniesione zostaję na ofiarę dopiero po kilku godzinach. W przeciągu pierwszych godzin po ukąszeniu, nie istnieje duże ryzyko infekcji boreliozą. Wydzielanie czynników chorobotwórczych rozpoczyna się najwcześniej dwie godziny po zassaniu krwi przez kleszcza i osiąga swój najwyższy punkt dopiero po 72 godzinach.


Objawy Boreliozy Lyme u człowieka można podzielić na trzy etapy:


• Kilka dni do kilku tygodni po infekcji: Charakterystyczne zaczerwienienie, tzw. rumień wędrujący, pojawia się wokół ukąszenia kleszcza i rozprzestrzenia się w postaci pierścienia. Występuje on u około 70% przypadków. Następnie występują ogólne objawy grypopodobne takie  jak pocenie się, gorączka, ból głowy, mięśni oraz stawów.


• Klika tygodni do kilku miesięcy później: Możliwe zapalenia nerwów oraz kory mózgowej. Silny, palący ból oraz zaczerwienienia, które mogą być rozmieszczone po całym ciele, powstają początkowo wokół miejsca ukąszenia kleszcza. Może wystąpić obrzęk stawów
jak również zaburzenia systemu mięśniowo-szkieletowego, psychiki oraz zdolności poznawczych. W niektórych przypadkach obserwuje się paraliż np. mięśni twarzy. Rzadziej występuje zapalenie serca oraz zaburzenie pracy serca.

• Miesiące i lata po infekcji:
Występują przypadki przewlekłego lub nawracającego zapalenia stawów, takie jak zapalenie kolan i stawów skokowych (artretyzm Lyme) lub zmiany skórne, tzw. Acrodermatitis chronica atrophicans Herxheimer (zanikowe zapalenie skóry Herxheimera).

3. Zasada działania testu
Test NADAL® Borreliosis Ag jest membranowym testem immunologicznym do szybkiego i bezpośredniego wykrywania antygenów borelli u kleszcza. Zasada działania testu oparta jest na poliklonalnych przeciwciałach, które stosowane są jako przeciwciała przechwytujące, razem z koniugowanymi przeciwciałami borelli na wewnętrznym pasku testowym, w celu oznaczenia antygenów borelli w próbce.
Najpierw wyodrębniony materiał z kleszcza zostaje nałożony do zagłębienia próbki kasety testowej. Próbka wędruje następnie przy pomocy sił kapilarnych wzdłuż wewnętrznego paska testowego. Jeżeli w próbce zawarte są antygeny borelli, to w obszarze linii testowej wytworzy się kompleks przeciwciało – antygen - przeciwciało, w wyniku czego, pojawi się kolorowa linia. Pojawienie się linii testowej wskazuje na wynik pozytywny. Jeżeli próbka nie zawiera antygenów borelli, nie powstanie kompleks przeciwciało – antygen - przeciwciało
i w obszarze linii testowej nie pojawi się kolorowa linia. Wtedy wynik należy traktować jako negatywny. Pojawienie się kolorowych linii w obszarze linii kontrolnych (C) służy jako kontrola procesowa i wskazuje na to, że dostarczona została wystarczająca ilość próbki, a membrana jest wystarczająco nasączona.

4. Materiały zawarte w zestawie
• 5 testów kasetowych NADAL® Borreliosis Ag (wraz z pipetą
i środkiem pochłaniającym wilgoć)
• 5 probówek na kleszcza z buforem (0,2 ml)
• 5 drewnianych szpatułek
• 1 szczypce do usuwania kleszczy
• 1 instrukcja obsługi


5. Dodatkowo potrzebne materiały
• Stoper


6. Data ważności i przechowywanie odczynników
Zestaw testowy przechowywać należy w temperaturze 2°C - 30°C do daty wskazanej na opakowaniu. Kaseta testowa musi zostać w zamkniętym opakowaniu foliowym aż do momentu jej użycia. Nie zamrażać zestawów testowych.

7. Ostrzeżenia i środki ostrożności
• Przed przeprowadzeniem testu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może prowadzić do niewłaściwych wyników testu.
• Nie używać testu po upływie daty użyteczności podanej na opakowaniu.
• Nie używać testu, jeżeli opakowanie foliowe jest uszkodzone.
• Nie używać ponownie tych samych testów.
• Nie należy pipetować próbek na pole reakcyjne (pole wyniku).
• Aby uniknąć zanieczyszczenia, nie należy dotykać pola reakcyjnego.
• W celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego należy używać każdorazowo nowej probówki dla każdego kleszcza.
• Nie wymieniać lub mieszać elementów składowych z różnych zestawów testowych.
• Nie jeść, nie pić i nie palić papierosów w obszarze, w którym pracuje się z próbkami oraz zestawami testowymi.
• Podczas kontaktu z próbkami, stosować odzież ochronną, taką jak fartuch, jednorazowe rękawiczki oraz okulary ochronne.
• Traktować wszystkie próbki tak, jakby zawierały zakaźne odczynniki. Należy zwrócić uwagę na zaistniałe środki ostrożności dla mikrobiologicznego ryzyka, podczas wszystkich procesów jak również standardowych dyrektyw dla odpowiedniej utylizacji próbek.
• Test ten zawiera produkty pochodzenia zwierzęcego. Certyfikowana wiedza o pochodzeniu i/lub o stanie sanitarnym zwierząt nie gwarantują braku przenoszonych patogenów. Dlatego zaleca się, aby te produkty były traktowane, jako potencjalnie zakaźne. Posługując się nimi należy przestrzegać standardowych środków ostrożności (np. unikać połknięcia lub wdychania).
• Wilgoć oraz wysokie temperatury mogą mieć wpływ na wyniki testu.
• Zużyte materiały testowe powinny być zutylizowane zgodnie z lokalnymi zaleceniami.
• Dokładnie rozdrobnić kleszcza, ponieważ borellie, które mają być oznaczone, znajdują się w jelicie kleszcza.
• Do zagłębienia próbki kasety testowej nie mogę dostać się jakiekolwiek części kleszcza.
• Drewnianej szpatułki używać wyłącznie do celów opisanych w instrukcji obsługi.
• Wyciągnąć drewnianą szpatułkę bezpośrednio po rozdrobnieniu kleszcza.

8. Interpretacja wyników


Pozytywny
Na membranie pojawią się w kolorowe linie. Jedna linia pojawi się w obszarze linii kontrolnej (C), druga kolorowa linia pojawi się w obszarze linii testowej (T). Linia w obszarze testowym (T) wskazuje, że u kleszcza zostały oznaczone antygeny borelli. Im mniej antygenów borellii znajduje się w kleszczu, tym słabsza będzie linia testowa (T). Nawet słaba linia testowa powinna być interpretowana jako pozytywny wynik testu. Linia kontrolna nie jest linią referencyjną i może wykazywać inną intensywność niż linia testowa.


Negatywny
W obszarze linii kontrolnej (C) pojawia się kolorowa linia. W obszarze linii testowej (T) nie pojawia się kolorowa linia. Nie stwierdzono antygenów borrellii w próbce.


Nieważny
Linia kontrolna nie pojawia się. Wyniki testów, które po ustalonym czasie odczytu nie wytworzyły linii kontrolnej, muszą zostać odrzucone. Sprawdzić przebieg procesu i powtórzyć badanie przy pomocy nowej kasety testowej. Jeżeli problem będzie występował
nadal, nie używać więcej tego zestawu testowego i skontaktować się z dystrybutorem. Wskazówka: Niewystarczająca objętość próbki, przeterminowane testy lub niewłaściwy sposób użytkowania testu, są najprawdopodobniejszymi przyczynami niepojawienia się linii
kontrolnej.

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

NADAL Borreliosis Ag Test - test na boreliozę

NADAL Borreliosis Ag Test - test na boreliozę

Test NADAL® Borreliosis Ag jest membranowym testem immunologicznym do szybkiego i bezpośredniego wykrywania antygenów borellii (B. garinii, B. afzelii, B. burgdorferi sensu stricto i B. spielmanii) u kleszcza.

DATA WAŻNOŚCI TESTU 31-08-2020 R.

6 innych produktów w tej samej kategorii:

Projektowanie stron Studio Graficzne