Medyczny sklep internetowy, działający pod adresem https://medmess.pl prowadzony jest przez MEDMESS KROPACZEWSKI Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Włókiennicza 98, o numerze KRS: 0000105425 zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału 1.060.500,-złNIP: 118-16-33-671

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pomocą witryny internetowej  https://medmess.pl

2. Każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka administracji publicznej wypełniająca formularz zamówienia, zwana dalej Klientem, zobowiązana jest, do podania prawdziwych danych teleadresowych.

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym https://medmess.pl jest jednocześnie akceptacją zasad sprzedaży wynikających z regulaminu (Zobowiązuje obie strony transakcji do ich przestrzegania) i jest równoznaczne z akceptacją obowiązku zapłaty.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji, rozpoczyna się natychmiast po jego wpłynięciu. Klient otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy, w formie pisemnej.

5. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem info@medmess.pl

6. Ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto w złotych polskich - zawierają podatek VAT.

7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

8. Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, które chciałaby otrzymać fakturę VAT - na zakupiony towar, prosimy o podanie numeru PESEL. W przypadku braku tej informacji zostanie wystawiony paragon.

 1. Koszty przesyłki są naliczane przez sklep automatycznie podczas składania zamówienia.

Cennik kosztów przesyłki :

Kurier FedEx    –   przedpłata na konto - 26,00 zł brutto

Kurier FedEx    –   płatność przy odbiorze – 30,00 zł brutto

Paczkomaty     –   przedpłata na konto - 13,00 zł brutto

Paczkomaty     –   płatność przy odbiorze – 16,00 zł brutto

Powyższe koszty transportu obowiązują jedynie na terenie Polski. W przypadku przesyłek zagranicznych koszty będą ustalane indywidualnie. 

 1.  Zamówione produkty wysyłamy klientom w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zależy od wybranej formy płatności.
 2. W przypadku wystąpienia przejściowego braku towaru w magazynie, skontaktujemy się z Państwem celem uzgodnienia dalszego postępowania. Jeśli w związku z czasowym brakiem towaru Klient zrezygnuje z zamówienia, w ciągu 7 dni zwrócimy Klientowi przedpłatę, jeśli taka nastąpiła.
 3.  Większość zamawianych pozycji otrzymacie Państwo w ciągu do 7 dni. Na czas oczekiwania składają się: okres realizacji zamówienia przez naszą firmę i czas dostarczenia przesyłki przez spedytora: firmę kurierską FedEx, InPost lub Pocztę Polską.


13. 
Oferujemy następujące formy płatności:
a) za pobraniem - za przesyłkę Klient płaci przy odbiorze listonoszowi lub w urzędzie pocztowym. Klient może również zdecydować się na dostawę przesyłką kurierską, płacąc kurierowi przy odbiorze paczki,
b) przelewem - przesyłka zostanie wysłana po wpływie pieniędzy na rachunek bankowy firmy MEDMESS KROPACZEWSKI Spółka Komandytowa.
(Zazwyczaj następnego dnia po dokonaniu przelewu).

Nr rachunku bankowego
Alior Bank : 61 2490 0005 0000 4600 2229 5748

c) e-przelewem i kartą kredytową - rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU lub Dotpay. (Nie ma możliwości dokonania płatności za pomocą PayPal.)

14.
 Po otrzymaniu przesyłki prosimy o sprawdzenie czy zamówiony towar jest kompletny i czy zgadza się z zamówieniem, jeśli zaistniała niezgodność prosimy o pilny kontakt z Firmą MEDMESS KROPACZEWSKI Spółka Komandytowa.

15. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

a) Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego towaru, Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, w ramach odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

b) Konsument może odstąpić od umowy, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy do 14 dni od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia wskazana przez Konsumenta (inna niż przewoźnik) weszli w posiadanie rzeczy.

c) Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

                                                                                           MEDMESS KROPACZEWSKI Spółka Komandytowa

                                                                                          Ul.Włókiennicza 98

                                                                                           04-964 Warszawa


Ja ...............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ..........................................................................................................................................,
numer zamówienia............................................................................................................
Data zawarcia umowy/odbioru.......................................................................................,
Imię i nazwisko.................................................................... Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

Podpis......................................................................

 

d) Wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są zobowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń w stanie nie zmienionym.

e) Zwracamy koszty odesłania rzeczy poniesione przez Konsumenta, jedynie jeśli Konsument użyje najtańszego oferowanego przez nas przewoźnika.

f) Zwracany w tym trybie towar musi być odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nieuszkodzone, oraz nie noszące jakichkolwiek śladów używania. Konsument, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Konsument.

g) Zwracany towar należy odesłać do nas niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy.

h) Zwrot dokonanych przez Państwa płatności, w tym kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez Państwa adres, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jednakże jeśli do tego czasu nie nastąpi zwrot towaru, płatność będzie zwrócona Konsumentowi po otrzymaniu przez nas zwracanego towaru lub po dostarczeniu przez Konsumenta dowodu odesłania rzeczy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

i) Konsument zobowiązany jest do poinformowania firmy MEDMESS o preferowanej formie zwrotu wartości zakupionego towaru wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu pisemnie na adres MEDMESS KROPACZEWSKI Spółka Komandytowa; ul. Włókiennicza 98, 04-964 Warszawa lub korzystając z adresu e-mail : info@medmess.pl.

j) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art.38 Ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz.683). Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zamkniętym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

16. Firma MEDMESS KROPACZEWSKI Spółka Komandytowa ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:

1)w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta Klienta.

2)w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci faktury pro forma.

17. Konsument nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów:

a )świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

c) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji

d) jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

18. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane,( należy nie przyjmować przesyłki) i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, na podstawie którego będziemy mogli uwzględnić reklamacje dotyczące braku towaru lub uszkodzeń powstałych podczas transportu. Prosimy również skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą. 

19. W pozostałych przypadkach obowiązują zasady reklamacji z tytułu gwarancji.

 

20. Jeśli okaże się, że zakupiony towar ma wady fabryczne, Klient może złożyć reklamację i skorzystać z uprawnień gwarancyjnych.

 

21. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni i w tym terminie po uznaniu reklamacji nastąpi wymiana towaru lub zwrot płatności na rachunek bankowy Klienta. W przypadku uznania reklamacji zostaną również zwrócone Klientowi koszty zwrotu towaru, jeśli ten nastąpił najtańszym możliwym transportem: Inpost, Poczta Polska. Sprzedawca ponosi także koszty ponownego dostarczenia towaru do Klienta.

 

22. Informacja o plikach cookies

Cookies (z ang. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniach, z których Klient korzysta do przeglądania stron internetowych Sklepu.

Cookies umożliwiają:

a)    Dostosowanie i optymalizację strony Sklepu do potrzeb jego użytkowników,

b)   Tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,

c)   Personalizacji przekazów marketingowych,

d)    Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu


W naszym sklepie stosowane są dwa rodzaje plików cookies– „sesyjne” oraz „stałe”.
Pliki cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Pliki cookies „stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies określając warunki ich przechowywania oraz dostępu w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje o możliwościach i zmianie sposobu obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 1. Polityka Prywatności

Stosownie do Art. 13, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:

a)      Administratorem danych osobowych Klienta, jest MEDMESS KROPACZEWSKI Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Włókiennicza 98, o numerze KRS: 0000105425 zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału 1.060.500,-zł, NIP: 118-16-33-671, Regon: 011914243 („Administrator”).

b)      Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się, pisząc na adres mailowy info@medmess.pl.

c)      Dane Osobowe podlegają udostępnieniu wyłącznie podmiotom zewnętrznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych: podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy kupna sprzedaży, podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne Firmy MEDMESS KROPACZEWSKI Spółka Komandytowa, podmiotom świadczącym usługi księgowe Firmie MEDMESS KROPACZEWSKI Spółka Komandytowa.

d)      Dane Osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora, wyłącznie w celach:

 • zakładanie i prowadzenie konta Klienta na https://medmess.pl - (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • zawarcie i realizacja Umowy Sprzedażyproduktów oferowanych przez firmę MEDMESS KROPACZEWSKI Spółka Komandytowa – w tym kontaktowanie się z Klientem, w celach związanych z realizacją umowy, e-mail’owo lub telefonicznie - (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy,
 • obsługa reklamacji - (art. 6 ust. 1 lit. d RODO) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony interesów osoby, której dane dotyczą,
 • Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych - (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Jeśli Klient zapisał się do newslettera, jego dane będą przetwarzane w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Klienta - (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda.

e)   Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

f)       Każdemu z Klientów przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania –
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania –
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniadanych –
 • do przenoszenia danych –

(na zasadach określonych w art. 16-21 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych),

 • oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

g) Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy kupna sprzedaży, zapisania się do newslettera.

h) Dane Osobowe, które przetwarzamy to: imię, nazwisko, adres zamieszkania /adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.

i) Sklep https://medmess.pl posiada certyfikat SSL. 

 

24. Postanowienia końcowe

a)      We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.

b)      Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.

c)      Firma MEDMESS KROPACZEWSKI Spółka Komandytowa zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

d)      Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

e)      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 maja 2018 r.


Projektowanie stron Studio Graficzne