Test Troponina I DIAQUICK kasetowy 30 szt

Test Troponina I DIAQUICK kasetowy 30 szt Zobacz większe

Z08120CE

5067

Producent: Dialab

Test Troponina I DIAQUICK kasetowy Troponina I Test kasetowy jest szybkim jednoetapowym testem opartym na chromatograficznej metodzie immunologicznej, do jakościowego wykrywania ludzkiego markera sercowego Troponiny I w krwi pełnej, surowicy lub osoczu, jako pomoc w diagnostyce ostrego zawału mięśnia sercowego (AMI).

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

180,00 zł brutto

8%

Więcej informacji

Test Troponina I

Test Troponina I DIAQUICK kasetowy jest szybkim jednoetapowym testem opartym na chromatograficznej metodzie immunologicznej. Test Troponina I służy do jakościowego wykrywania ludzkiego markera sercowego Troponiny I w krwi pełnej, surowicy lub osoczu, jako pomoc w diagnostyce ostrego zawału mięśnia sercowego (AMI).

W naszej ofercie znajdziesz test, który w warunkach In vitro pomoże określić podatność na zawał serca. Ze względu na swoje przeznaczenie test zalecany jest osobom, które skarżą się na bóle w klatce piersiowej. Grupą osób, dla których szczególnie istotny jest stężenie troponiny I są cierpiący na nadciśnienie, otyłość oraz cukrzycę. Wykonując u nich test troponiny I, lekarz może określić ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego (w stanie wykryć stężenie cTnl 1 ng/ml lub wyższe), jak również potwierdzić lub wykluczyć jego uszkodzenia. Innymi problemami, o których może świadczyć podniesiony poziom troponiny I są m.in. infekcje nerek, zapalenia skóry i mięśni oraz choroby serca o podłożu genetycznym. Po odczytaniu wyniku i jego interpretacji lekarz może postawić diagnozę i zaplanować dalszą terapię lub leczenie.

Zalecamy, aby test troponiny I wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta, z których część umieściliśmy poniżej. Do interpretacji wyniku proszę posłużyć się załączoną instrukcją.

„Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010r”

Test Troponina I „DIAQUICK”  Kasetowy

Do stosowania z użyciem próbek ludzkiej krwi pełnej, surowicy lub osocza

         ZAWARTOŚĆ

Z08120CE  - 30 pakowanych pojedynczo testów, jednorazowe pipety (30 x Ref. Nr. Z08120B),

                      instrukcja

Z08125CE  - 5 pakowanych pojedynczo testów, jednorazowe pipety (5 x Ref. Nr. Z08120B),

                      instrukcja

Z08120B   - 1 zapakowany test, jednorazowa pipeta, instrukcja

 

Przeznaczony wyłącznie do diagnostyki in vitro

 

INFORMACJE OGÓLNE

Metoda                           - test typu kanapkowego immunochromatograficznego

Okres ważności             - 18 miesięcy od daty produkcji

Przechowywanie          - w temperaturze 4 – 25°C

Materiał do badań       - próbki ludzkiej krwi pełnej, surowicy lub osocza

Wyniki                            - po 15 minutach w temperaturze pokojowej

Granica odcięcia          - 1 ng/ml

 

PRZEZNACZENIE

Test Troponina I "DIAQUICK" Kasetowy jest szybkim jednoetapowym testem opartym na chromatograficznej metodzie immunologicznej, do jakościowego wykrywania ludzkiego markera sercowego Troponiny I w krwi pełnej, surowicy lub osoczu, jako pomoc w diagnostyce ostrego zawału mięśnia sercowego (AMI).

 

ZNACZENIE KLINICZNE

Minimalny wykrywany poziom cTnI wynosi 0,5 ng/ml. Sercowa troponina I (cTnI) jest  białkiem o masie cząsteczkowej 22,5 kilodaltonów obecnym w mięśniu sercowym. Wraz z troponiną T (cTnT) i troponiną C (cTnC), cTnI tworzy strukturalny kompleks troponiny w sercu, która odgrywa kluczową rolę w przekazywaniu sygnału wewnątrzkomórkowej interakcji wapnia aktyna-miozyna. W porównaniu do cTnT, cTnI ma wyższą specyficzność i czułość AMI. Sercowa Troponina I cTnI ma dodatkowy aminokwas, pozostałość na jego N-końcu, (który nie istnieje w postaci szkieletowej), dzięki czemu cTnI jest specyficznym markerem zawału serca. Troponina I jest uwalniana do krwioobiegu zaraz po wystąpieniu ataku mięśnia sercowego AMI. Sposób jego uwalniania jest podobny do CK-MB (4-6 godziny po wystąpieniu zawału serca). Jednak poziom CK-MB powraca do normy po 36-48 godzinach, a poziom cTnI pozostaje podwyższony przez okres do 6-10 dni. Poziom cTnI jest bardzo niski u zdrowych ludzi i cTnI nie może być wykryta u pacjentów z uszkodzonymi mięśniami szkieletowymi. W związku z tym jest specyficznym markerem do diagnozowania ostrego zawału serca. Poziom cTnT może zostać nieprawidłowo zawyżony, gdy próbka jest pobierana od pacjenta z niewydolnością nerek. Test Troponina I "DIAQUICK" Kasetowy jest prostym testem, który wykorzystuje połączenie cząsteczek sprzężonych przeciwciał anty-cTnl i odczynnika wychwytującego do selektywnego wykrywania cTnl w pełnej krwi, surowicy lub osoczu. Minimalny poziom wykrywalności wynosi 1,0 ng /ml.

ZASADY TESTU

Test Troponina I "DIAQUICK" Kasetowy jest testem immunochromatograficznym. Po podaniu próbki na pole testowe, mieszanina przemieszcza się wzdłuż membrany poprzez działanie kapilarne.W obszarze linii testowej kompleks przeciwciał cTnI zostaje wychwycony przez nieruchomy odczynnik wychwytujący - antygen cTnI koniugat złota, generując barwną linię. Barwna linia pojawia się  w obszarze testowym jeśli cTnI jest obecny w próbce na poziomie 1,0 ng /ml lub więcej. Jeśli cTnI jest obecny na niższym poziomie lub nie jest obecny w próbce w ogóle, obszar testowy pozostanie bezbarwny. Próbka nadal przemieszcza się wzdłuż membrany i w obszarze kontroli tworzy barwną linię, która wskazuje, że test działa prawidłowo, a jego wynik jest wiarygodny.

 

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI    

• Do jednorazowego użytku profesjonalnego w diagnostyce in vitro.
• Nie należy używać testu po upływie terminu ważności.
• Urządzenie Testowe powinno pozostać w zamkniętej saszetce aż do momentu użycia.
• Nie jeść, nie pić i nie palić w miejscu, gdzie są obsługiwane próbki i testy.
• Nie używać testu jeśli saszetka została uszkodzona.
• Zużytą urządzeniu testowym zgodnie z lokalnymi przepisami.
• Wilgotność i wysoka temperatura może niekorzystnie wpłynąć na wyniki.
• Wszystkie próbki mogą być potencjalnie zakaźne. Odpowiednie metody przygotowania i usuwania        powinny zostać ustalone. Nosić ubranie ochronne, takie jak płaszcze laboratoryjne, jednorazowe rękawice i środki ochrony oczu, gdy próbki są badane

 

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej (4-25°C/39-77°F). Test Troponina I "DIAQUICK" Kasetowy jest stabilny do daty ważności wydrukowanej na zamkniętej  saszetce. Kasetka testowa powinna pozostać w zamkniętej saszetce, aż do momentu użycia.


• Nie zamrażać.
• Nie używać po upływie daty ważności

 

DOSTARCZONE MATERIAŁY

 • Kasetka Testowa Troponina I „DIAQUICK”
 • Pipety jednorazowe (w saszetce)
 • Ulotka informacyjna

 

MATERIAŁY WYMAGANE, LECZ NIEDOSTARCZONE

 • Kapilary do pobierania próbek krwi
 • Wirówka (do surowicy/osocza)
 • Minutnik

 

POBIERANIE I PRZYGOTOWANIE PRÓBKI

Test Troponina I „DIAQUICK” Kasetowy może być wykonywany z użyciem próbki krwi pełnej, surowicy lub osocza, które powinny być pobrane w standardowych warunkach laboratoryjnych.

 

Pobieranie próbki krwi lub próbki osocza:

• pobrać próbkę krwi do probówki zawierającej antykoagulant heparyny lub EDTA i odwirować krew, aby uzyskać próbkę osocza.

• próbka osocza – pobierać krew do probówki bez antykoagulantu i umożliwić krzepnięcie.

 

Uwagi ogólne

• Ponieważ cTnI jest stosunkowo niestabilne, zalecane jest, aby świeże próbki były wykorzystane tak szybko, jak to możliwe. Próbkę krwi pełnej należy badać w ciągu 3 godzin od pobrania. Jeżeli próbki muszą być przechowywane, czerwone krwinki powinny zostać usunięte. Próbki osocza lub surowicy mogą być przechowywane  w lodówce przez 24 godziny w temperaturze 2-8°C. Jeśli próbki osocza lub surowicy muszą być przechowywane przez okres dłuższy niż 24 godziny, powinny zostać zamrożone do temperatury -20°C lub niższej.

• Należy unikać inaktywacji cieplnej próbek, które mogą powodować hemolizę i denaturację białka.

 

PROCEDURA TESTU

1). Należy pozostawić Test Troponina I „DIAQUICK” Kasetowy, próbki i/lub roztwór kontrolny do osiągnięcia temperatury pokojowej przed badaniem.

2). Należy wyjąć test z zamkniętej saszetki i użyć go jak najszybciej. Umieścić Test Troponina I „DIAQUICK” Kasetowy na czystej i równej powierzchni.

3). Należy wpisać identyfikator próbki na płytce testowej.

4). Za pomocą jednorazowej pipety należy przenieść 100 µL lub 3 krople próbki na pole testowe. Zawsze należy upewnić się, że krew jest prawidłowo homogenizowana zanim zostanie przeniesiona na kasetę testową.

5). Uruchomić stoper. Poczekać na pojawienie się czerwonych linii. Wynik powinien zostać odczytamy w czasie 15 minut.

 

INTERPRETACJA WYNIKÓW

 

NEGATYWNY – Pojawia się jedna czerwona linia w obszarze kontrolnym (C). Niewidoczna czerwona lub różowa linia w obszarze testowym (T).

POZYTYWNY – Pojawiają się dwie różne czerwone linie, jedna z nich powinna znajdować się w obszarze kontrolnym (C). Druga linia powinna pojawić się w obszarze testowym (T).

* UWAGA: Intensywność koloru czerwonego będzie się zmieniać zależnie od stężenia cTnl obecnego w próbce. Dlatego też lekko czerwonawą linię (T) należy uznać za wynik pozytywny. Uwaga: W przypadku próbek zawierających bardzo niskie stężenie cTnl wynik pozytywny może pjawić się po więcej niż 15 minutach

NIEWAŻNY – Linia kontrolna (C) nie jest utworzona. W tym przypadku wynik jest nieważny, nawet jeżeli linia testowa jest widoczna, Powodem może być niewystarczająca objętość próbki lub nieprawidłowo wykonana procedura. Należy ponownie zapoznać się z procedurą testową i powtórzyć badanie z nową kasetą testową, Jeśli problem nie ustępuje należy zaprzestać dalszych badań i skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

 

KONTROLA JAKOŚCI

Do wewnętrznej kontroli proceduralnej w Teście Troponina I „DIAQUICK” kasetowym służy linia kontrolna. Linia tworzy się jedynie, gdy odpowiednia ilość próbki została dodana oraz chromatografia zakończyła się pomyślnie. Wzorce kontrolne nie są dostarczane razem z tym zestawem testowym, jednakże zaleca się ze względu na dobre praktyki laboratoryjne sprawdzenie testów zarówno pozytywnych jak i negatywnych pod względem poprawności przeprowadzonego badania oraz prawidłowego wykonania testu.

 

OGRANICZENIA

1). Wynik testu powinien być stosowany w połączeniu z innymi informacjami klinicznymi, tj: objawami klinicznymi oraz innymi badaniami przeprowadzonymi w celu diagnozy AMI. Negatywny wynik z próbki, która została pobrana od pacjenta w czasie 2-16 godzin od wystąpienia bólu w klatce piersiowej pacjenta, może pomóc w wykluczeniu AMI. Pozytywny wynik u pacjenta podejrzanego o zawał serca stanowi podstawę do przeprowadzenia dalszej diagnozy. Zalecane jest ponowne przeprowadzenie testu u pacjentów podejrzanych o AMI ze względu na opóźnione wydzielanie cTnl do krwiobiegu.

2). Test Troponina I „DIAQUICK” Kasetowy zapewnia jedynie wyniki jakościowe, W celu określenia stężenia cTnl musza zostać przeprowadzony testy wykorzystujące metodę ilościową.

3). Podobnie jak w przypadku innych testów diagnostycznych, ostateczne rozpoznanie kliniczne nie powinno być oparte wyłącznie na wynikach jednego testu, lecz powinno być oparte w połączeniu z innymi przeprowadzonymi przez lekarza badaniami klinicznymi.

4). Pomimo, iż Test Troponina I „DIAQUICK” Kasetowy jest dokładny w wykrywaniu cTnl może wystąpić niewielki odsetek fałszywych wyników. Jeżeli otrzymany wynik jest wątpliwy, należy przeprowadzić inne dostępne testy kliniczne.

5). Niektóre próbki z wysokim stężeniem czynnika reumatoidalnego mogą dawać niespecyficzny wynik dodatni.

 

OCZEKIWANE WARTOŚĆI

Test Troponina I "DIAQUICK" Kasetowy przeznaczony jest do wykrywania stężenia cTnl 1 ng/ml lub wyższego. Czas potrzebny do osiągnięcia górnej granicy normy stężenia cTnl we krwi uznaje się za 4-6h od wystąpienia objawów. Poziom maksymalny stężenia cTnl we krwi następuje w przedziale 12-24h od wystąpienia objawów i utrzymuje się podwyższony przez 6-10 dni w niektórych przypadkach. Dlatego negatywny wynik testu, który został przeprowadzony w ciągu 1h od wystąpienia objawów nie wyklucza z całą pewnością AMI. Jeżeli istnieją wątpliwości należy powtórzyć badanie w odpowiednich odstępach czasowych.

 

CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCI

Granica wykrywalności

Test Troponina I „DIAQUICK” Kasetowy jest w stanie wykryć stężenie cTnl 1 ng/ml lub wyższe

 

Dokładność kliniczna

Test Troponina I „DIAQUICK”  Kasetowy

Badanie ilościowe (Beckman „DIAQUICK” Coulter Access

Razem

Negatywne (<1ng/ml)

Pozytywne (>1ng/ml)

Negatywny

228

4

232

Pozytywny

7

82

89

Razem

235

86

321

 

Czułość względna: 95%(82/86)

Swoistość względna: 97% (228/235)

Dokładność: 96% (310/321)

 

SUBSTANCJE ZAKŁÓCAJĄCE

Następujące substancje nie będą zakłócać wyniku Testu Troponina I „DIAQUICK” Kasetowego:

• Ampicylyna                                                                • Ludzka lgG

• Amokscylina                                                              • Hemoglobina

• Kwas askorbinowy                                                       • Tiamina HCl

• Paracetamol                                                              • Amid kwasu nikotynowego

• Bilirubina                                                                   • Kwas szczawiowy

• Bromfeniraminy                                                          • Pirydoksyny HCl

• Cyjanokobolamina                                                      • Ryboflawina

• Pantotenian wapnia                                                     • Kwas salicylowy

• EDTA                                                                           • Cytrynian sodu

• Etanol                                                                         • Chlorek sodu

• Glukoza                                                                      • Trójglicerydy

•Heparyna                                                                   

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1). Jakie rodzaje próbek mogą zostać użyte?

Preferowane są próbki z surowicy lub osocza. Jednak mogą być również używane próbki z krwi pełnej.

2). Czy można użyć świeżych próbek krwi bez antykoagulantu?

Tak, jeśli stosuje się krew z opuszka palca. Próbka musi zostać dodana niezwłocznie bezpośrednio z palca na pole testowe urządzenia. Jeśli do pobrania próbki wykorzystuje się kapilary „end-to-end” należy upewnić się, że są powleczone antykoagulantami tj.: heparyna lub EDTA. Nie należy stosować kapilar niepowleczonych.

3). Jaką ilość próbki można dodać na pole testowe?

Odmierzyć 100 µ surowicy, osocza lub pełnej krwi na pole testowe urządzenia.

4). W jakim czasie można odczytać wyniki?

Wyniki badań można odczytać w ciągu 15 minut od dodania próbki.

5). Czy można odczytywać wyniki po upływie 15 minut?

Nie. Wyniki testu odczytywane po upływie 15 minut nie mogą być uznane za ważne, ze względu na charakter metody tego testu, Linie mogą pojawiać się wraz z upływającym czasem,

#NIE ODCZYTYWAĆ WYNIKU TESTU PO UPŁYWIE 15 MINUT.#

6). W jaki sposób można interpretować słabą linie kontrolnym i/lub testowym?

Natężenie linii testowej jest związane ze stężeniem cTnl. Słaba linia w obszarze testowym oznacza, ze próbka zawiera stężenie cTnl na pograniczu odcięcia. Linia kontrolna przeznaczona jest do sprawdzenia jakości przeprowadzonego testu. Pojawienie się linii kontrolnej wskazuje, że dodana została odpowiednia ilość próbki, oraz że wszystkie odczynniki zadziałały prawidłowo. Dlatego każda różowo-fioletowa linia i dowolnej intensywności jest uważana za pozytywny wynik testu.

7). Co oznacza pozytywne wskazanie testu?

Pozytywny wynik testu wskazuje, że pacjent ma martwe komórki mięśnia sercowego, a oznaczenie ich poziomu jest wyższe lub równe wartości diagnostycznej tego testu.

 

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Test Troponina I DIAQUICK kasetowy 30 szt

Test Troponina I DIAQUICK kasetowy 30 szt

Test Troponina I DIAQUICK kasetowy Troponina I Test kasetowy jest szybkim jednoetapowym testem opartym na chromatograficznej metodzie immunologicznej, do jakościowego wykrywania ludzkiego markera sercowego Troponiny I w krwi pełnej, surowicy lub osoczu, jako pomoc w diagnostyce ostrego zawału mięśnia sercowego (AMI).

Produkty powiązane

7 innych produktów w tej samej kategorii:

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

 • Test CRP DIAQUICK kasetowy 20 szt

  Diagnostyka CRP jest często stosowana w celu...

  212,99 zł

Pliki do pobrania

Projektowanie stron Studio Graficzne