Test CRP DIAQUICK kasetowy 20 szt

Test CRP DIAQUICK kasetowy 20 szt Zobacz większe

Z06021

5063

Producent: Dialab

Diagnostyka CRP jest często stosowana w celu rozróżnienia pomiędzy infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi, ponieważ wzrost stężenia CRP jest znacznie wyższy w przypadku infekcji bakteryjnych.

Często CRP jest również określane w celu sprawdzenia skuteczności terapii, na przykład terapii antybiotykowej.

Więcej szczegółów

212,99 zł brutto

8%

Więcej informacji

Test CRP DIAQUICK kasetowy jest szybkim testem immunologicznym do chromatograficznego, półilościowego oznaczenia białka C-reaktywnego w ludzkiej krwi pełnej, surowicy lub osoczu. Stanom zapalnym organizmu towarzyszy zwykle drastyczny wzrost stężenia CRP we krwi. Głównie infekcje bakteryjne, sterylne uszkodzenie tkanki - na przykład pooperacyjne, urazy lub silny stres fizyczny, nowotwory - przede wszystkim w fazie przerzutów, niektóre choroby autoimmunologiczne i złośliwe choroby systemowe (chłoniaki Hodgkina i nie-Hodgkina ) mogą być przyczyną wzrostu stężenia CRP.

Diagnostyka CRP jest często stosowana w celu rozróżnienia pomiędzy infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi, ponieważ wzrost stężenia CRP jest znacznie wyższy w przypadku infekcji bakteryjnych.

Często CRP jest również określane w celu sprawdzenia skuteczności terapii, na przykład terapii antybiotykowej.

TEST CRP „DIAQUICK” KASETOWY

Do stosowania z użyciem ludzkiej krwi pełnej, surowicy lub osocza

                   ZAWARTOŚĆ

Z08010      - 20 pakowanych pojedynczo testów z jednorazową pipetą ( 20 x Nr. Ref. Z06021B)

                   - 20 fiolek z buforem do ekstrakcji

                   - 1 instrukcja

Przeznaczony wyłącznie do profesjonalnej diagnostyki in vitro

 

INFORMACJE OGÓLNE

Metoda                           - test typu kanapkowego immunochromatograficznego

Okres ważności             - 24 miesiące od daty produkcji

Przechowywanie         - w temperaturze 2 – 30°C

Materiał do badań       - ludzka surowica, osocze lub pełna krew

Wyniki                           - po 5 min w temperaturze pokojowej, nie odczytywać po upływie 10 min.

Wrażliwość                   - 3,0 ng / ml

 

PRZEZNACZENIE

Test CRP „DIAQUICK” KASETOWY jest szybkim testem immunologicznym do chromatograficznego, półilościowego oznaczenia białka C-reaktywnego w ludzkiej krwi pełnej, surowicy lub osoczu.

 

ZNACZENIE KLINICZNE

CRP białko fazy ostrej (białka C-reaktywnego) jest klasycznym markerem do diagnozowania stanów zapalnych w organizmie. Synteza CRP ma miejsce w wątrobie i jest uruchamiana przez cytokiny przeciwzapalne, takie jak interleukiny-6. CRP dociera poprzez osocze do miejsca stanu zapalnego, aktywnie przyczyniając się do wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. Stanom zapalnym w organizmie zwykle towarzyszy drastyczny wzrost stężenia CRP we krwi. Głównie infekcje bakteryjne, sterylne uszkodzenie tkanki - na przykład pooperacyjne, urazy lub silny stres fizyczny, nowotwory przede wszystkim w fazie przerzutów, niektóre choroby autoimmunologiczne i złośliwe choroby systemowe (chłoniaki Hodgkina i nie-Hodgkina ) mogą być przyczyną wzrostu stężenia CRP. Diagnostyka CRP jest często stosowana w celu rozróżnienia pomiędzy infekcjami wirusowymi
i bakteryjnymi, ponieważ wzrost stężenia CRP jest znacznie wyższy w przypadku infekcji bakteryjnych. Często CRP jest również określane w celu sprawdzenia skuteczności terapii, na przykład terapii antybiotykowej.

 

ZASADY TESTU

Test CRP Diaquick kasetowy jest immunochromatograficznym testem, opartym na dwóch swoistych przeciwciałach ludzkiego CRP. Tworzenie linii testowych, zależne od stężenia, umożliwia szybkie, pół-ilościowe określenie CRP w próbkach krwi pełnej, serum lub plazmy. Rozcieńczoną roztworem buforowym próbkę nakładamy na kasetkę testu. Próbka wsiąka w pasek testowy. Jeżeli badana próbka zawiera CRP, to CRP jest wiązane z pierwszym przeciwciałem anty - CRP, które jest sprzężone z czerwonym złotem koloidalnym do oznaczenia kolorystycznego. Czerwony kompleks CRP przeciwciało - złoto, a także ciecz próbki, przenika przez membranę, następnie jest przepuszczana do linii testowej drugiego przeciwciała anty -CRP. Kompleks CRP przeciwciało - złoto jest unieruchomiony przez przeciwciała powlekające membranę, co prowadzi do powstawania czerwonych linii.
Liczba linii testowych zależy od stężenia CRP w próbce. Im więcej CRP w próbce, tym pojawią się więcej czerwonych linii. Na końcu membrany pojawia się linia kontrolna, służy jako kontrola prawidłowego wykonania procedury testowej. Formowanie linii kontrolnej jest niezależne od stężenia CRP w próbce. Brak czerwonej linii kontrolnej oznacza, że wynik testu jest nieprawidłowy. W takim przypadku badanie należy powtórzyć.

 

ODCZYNNIKI

Kaseta testowa zawiera przeciwciało CRP sprzężone ze złotem koloidalnym i przeciwciało CRP naniesione na membranę i bufor o 0,03% ProClin 300.

 

DOSTARCZONE MATERIAŁY

• Kasety testowe

• Instrukcja

• Zakraplacz

• Bufor

• Fiolki ekstrakcyjne

• Końcówki zakraplacza

 

MATERIAŁY WYMAGANE, LECZ NIEDOSTARCZONE

• Pojemnik na odpady medyczne

• Minutnik

• Wirówka (tylko do osocza)

               Do uzyskania próbki krwi pełnej z palca

• Lancety

• Heparynizowane kapilarki szklane (10 µL) z dozującą końcówką

 

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI    

• Tylko do profesjonalnego stosowania w diagnostyce in vitro.

• Nie stosować po upływie terminu ważności.

• Nie jeść, nie pić i nie palić w miejscu, gdzie próbki i testy są obsługiwane.

• Nie używać, jeżeli opakowanie testu jest uszkodzone.

• Obchodzić się ze wszystkimi składnikami testu, tak jakby zawierały środki zakaźne. Przestrzegać ustalonych środków ostrożności wobec zagrożeń mikrobiologicznych podczas całego badania. Postępować według standardowych procedur prawidłowego usuwania próbek.

• Nosić ubranie ochronne, takie jak plaszcze laboratoryjne, rękawiczki i okulary ochronne, gdy próbki są testowane.

• Zużyty test należy wyrzucić zgodnie z lokalnymi zasadami.

• Wilgotność oraz temperatura może mieć negatywny wpływ na wynik testu.

 

PRZECHOWYWANIE

Zestaw ten może być przechowywany w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej lub w lodówce (2-30°C). Test jest stabilny do daty ważności wydrukowanej na zamkniętym opakowaniu. Urządzenie badawcze musi pozostać w zamkniętym opakowaniu aż do chwili użycia. NIE ZAMRAŻAĆ. Nie stosować po upływie terminu daty ważności.

 

POBIERANIE I PRZYGOTOWANIE PRÓBKI

 

• Test „DIAQUICK” PSA KASETOWY (pełna krew, surowica, osocze) może być przeprowadzony z zastosowaniem pełnej krwi (z żyły lub z opuszka palca), surowicy lub osocza.

• Aby pobrać próbkę pełnej krwi z żyły należy:

- Zbierz próbkę krwi, wymieszaj z antykoagulantem (heparyna sodu lub heparyna litowa, EDTA potasu lub sodu, szczawian sodu, cytrynian sodu) zgodnie ze standardowymi procedurami laboratoryjnymi.

•   Aby pobrać próbkę pełnej krwi z opuszka palca należy:

• Umyć rękę pacjenta ciepła wodą z mydłem lub przetrzeć miejsce nakłucia wacikiem nasączonym alkoholem. Pozostawić do wyschnięcia.

• Masuj rękę nie dotykając miejsca nakłucia przez pocieranie od dołu dłoni do opuszków palca środkowego i serdecznego.

• Nakłuj skórę za pomocą sterylnej lancety. Przetrzyj pierwsze ślady krwi.

• Delikatnie pocieraj rękę od nadgarstka do opuszków palca, aby uformować zaokrągloną kroplę nad miejscem wkłucia.

• Dodaj pobraną próbkę pełnej krwi z opuszka palca do testu przy użyciu kapilary:

• Dotknąć końcem kapilary do kropli krwi i pobierać krew, aż kapilara będzie napełniona do ok. 10µl. Unikać pęcherzyków powietrza.

• Umieścić pipetę dozująca na górnym końcu kapilary, a następnie wycisnąć próbkę krwi do fiolki z buforem.

• Dodawanie próbki surowicy lub osocza:

   • Oddzielić surowicę lub osocze od krwi najszybciej jak to możliwe, aby uniknąć hemolizy. Używać tylko czystych próbek pozbawionych hemolizy.

• Badanie powinno zostać przeprowadzone niezwłocznie po pobraniu próbki. Nie należy zostawiać próbki w temperaturze pokojowej przez dłuższy czas. Próbki surowicy i osocza mogą być przechowywane w temperaturze 2 - 8°C przez okres do 3 dni. Próbki przechowywane długoterminowo powinny znajdować się w temperaturze poniżej -20°C. Próbka krwi pobrana z żyły powinna być przechowywana w temperaturze 2 - 8°C, a test zostać przeprowadzony do 2 dni od chwili pobrania próbki. Nie zamrażać próbek pełnej krwi. Próbka pełnej krwi pobrana z opuszka palca powinna zostać wykorzystana do testu natychmiast po pobraniu.

• Doprowadzić próbki do temperatury pokojowej przed badaniem. Zamrożone próbki powinny zostać całkowicie rozmrożone oraz dokładnie wymieszane przed przystąpieniem do badania. Próbki nie powinny być wielokrotnie zamrażane i rozmrażane.

• Jeśli próbki muszą być wysłane to należy je transportować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami obejmującymi transport środków etiologicznych.

 

PROCEDURA TESTU

Pozwolić urządzeniu testowemu, próbce, buforowi i/lub innym urządzeniom potrzebnym do przeprowadzenia testu osiągnąć równowagę do temperatury pokojowej (15 - 30°C) przed rozpoczęciem testu.

 

1). Pozwolić opakowaniu testu osiągnąć temperaturę pokojową przed rozpakowaniem. Wyjąć tester z zamkniętego opakowania, a następnie użyć go jak najszybciej. Najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy test przeprowadza się w ciągu godziny.

 

2). Umieść urządzenie testowe na czystej i równej powierzchni.

 

   Próbki z surowicy, osocza: Za pomocą jednorazowej pipety przenieść ok. 10 µl pełnej krwi do fiolki z buforem ekstrakcyjnym.

 

     Próbka pełnej krwi z żyły:

• Za pomocą jednorazowej pipety przenieść ok. 10 µl pełnej krwi do fiolki z buforem ekstrakcyjnym.

  

   Próbka pełnej krwi z opuszka palca:

• Aby użyć kapilary: Napełnić kapilarę i przenieść ok. 10 µl pełnej krwi z opuszka palca do fiolki z buforem ekstrakcyjnym.

 

3). Odwrócić probówkę kilka razy, aby dobrze wymieszać próbkę krwi z roztworem.

 

4). Nanieść 3 krople rozcieńczonej próbki na pole testowe urządzenia testowego i uruchomić stoper.

 

5). Poczekać na pojawienie się kolorowych linii. Odczytać wynik po 5 minutach. Nie należy interpretować wyników po upływie 8 minut.

 

INTERPRETACJA WYNIKÓW

POZYTYWNY: Pojawia się barwna linia w rejonie kontrolnym (C). Co najmniej jedna kolorowa linia pojawia się w regionach linii testowych T1 - T3.

 

Linia testowa (T)

Pół-ilościowy wynik

Pojawia się jedynie T1

poziom CRP wynosi >10 mg /L

Pojawia się linie T1 i T2

poziom CRP wynosi >40 mg /L

Pojawia się linie T1, T2 i T3

poziom CRP wynosi > 80 mg /L

 

 

NEGATYWNY: Pojawia się barwna linia w rejonie kontrolnym (C), nie pojawiają się linie w regionach linii testowych (T1 - T3). Wynik ten oznacza, że ​​nie ma CRP w próbce lub stężenie wynosiło poniżej wykrywalnego zakresu 10 mg /L.

 

Linia testowa (T)

Pół-ilościowy wynik

Nie pojawia się żadna linia

Poziom CRP wynosi <10 mg/L

 

 

NIEWAŻNY: Linia kontrolna nie pojawiła się. Najczęstszymi przyczynami są: nieprawidłowa objętość próbki naniesionej na pole testowe lub nieprawidłowo przeprowadzona procedura testu. Proszę ponownie zapoznać się z procedurą wykonania testu i powtórzyć badanie z użyciem nowej kasety testowej. Jeśli problem będzie się powtarzał, proszę skontaktować się z dystrybutorem.

 

OCZEKIWANE WARTOŚCI

CRP jest nie-specificznym markerem stanów zapalnych i ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia chorób sercowo naczyniowych, przy wartości CRP niższej niż 10 mg /L, zgodnie z AHA (American Heart Association). Poziom CRP powyżej 80 mg /L wskazuje na inne źródło zapalenie i / lub infekcję.

 

 

KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola proceduralna została zawarta w teście. Kolorowa linia pojawiająca się w obszarze kontrolnym (C) stanowi wewnętrzną kontrole poprawności wykonania testu. Potwierdza wystarczająca objętość dodanej próbki, odpowiednie nasycenie membrany oraz prawidłowe techniki wykonania. Wzorce kontrolne nie są dostarczane razem z tym zestawem testowym, jednakże zaleca się ze względu na dobre praktyki laboratoryjne sprawdzenie testów zarówno pozytywnych jak i negatywnych pod względem poprawności przeprowadzonego badania oraz prawidłowego wykonania testu.

 

OGRANICZENIA

1). Test CRP "DIAQUICK" kasetowy jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki in vitro. Test ten powinien być stosowany do wykrywania białka C-reaktywnego w próbce krwi pełnej, surowicy lub osocza.
2). Test CRP "DIAQUICK" kasetowy wskazuje jedynie półilościowy poziom CRP w próbce i nie powinien być stosowany jako jedyne kryterium oceny ryzyka sercowego lub stanów zapalnych.
3). Podobnie jak w przypadku wszystkich testów diagnostycznych, wszystkie wyniki muszą być interpretowane łącznie z innymi objawami klinicznymi dostępnymi lekarzowi.
4). Obecność czynników reumatoidalnych w próbce będzie prawdopodobnie zakłócać wyniki testu.

5). Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że niektóre próbki krwi pełnej o bardzo wysokiej lepkości lub które przechowywane były dłużej niż 2 dni, mogą nie działać na urządzeniu testowym. Powtórz test z próbki surowicy lub osocza tego samego pacjenta, z użyciem nowej kasety testowej.

6). Wyniki podwyższonego CRP u osoby stosującej doustne środki antykoncepcyjne (OC) powinny być zgłaszane do Amerykańskiego Towarzystwa Fizjologicznego celem dalszych badań dotyczących wpływu stosowania OC na CRP i parametry zapalne.

7). Wysokie stężenie CRP może wywołać efekt hook, dając fałszywie negatywny wynik. Nie zaobserwowano efektu hook w przypadku tego testu do poziomu 2000 mg /L CRP.

 

CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCI

Czułość i specyficzność:

Test CRP "DIAQUICK" kasetowy został przetestowany w porównaniu z wiodącym testem CRP EIA przy użyciu próbek klinicznych.

 

Metoda

EIA

 

Total

Pozytywny

Negatywny

 

 

Test CRP

Kasetowy

Wynik

0-10 mg/L

10-40 mg/L

40-80 mg/L

>80 mg/L

0-10 mg/L

99

1

0

0

100

10-40 mg/L

3

52

1

0

56

40-80 mg/L

0

3

25

5

33

   >80 mg/L

0

0

3

79

82

Total

102

56

29

84

271

 

% Dokładność względna

97,1%

92,9%

86,2%

94,0%

98,5%

99,4%

Względna czułość: 99,4% (96,7% - 100%)*

Względne prawdopodobieństwo: 97,1% (93,9% - 98,1%)*

Dokładność: 98,5% (91,6% - 99,4%)*
*95% Zakres wiarygodności

 

 

 

Precyzja

 

Intra - Test
Testy przeprowadzono w celu określenia powtarzalności testu, używając metody powtórzenia po 10 prób z trzech różnych partii dla każdej z trzech różnych serii z wykorzystaniem próbek o poziomach CRP: 0 mg/L, 10 mg/L, 40 mg/L, 80 mg/L, do 200 mg/L. Próbki zostały prawidłowo zidentyfikowane > 99,9% czasu.

Inter - Test
Dokładność podczas pracy została określona z wykorzystaniem próbek o poziomach CRP: 0 mg/L, 10 mg/L, 40 mg/L, 80 mg/L i 200 mg/L CRP w 3 niezależnych testach. Przy użyciu tych próbek zostały przetestowane trzy różne serie Testu CRP "DIAQUICK" kasetowego. Próbki zostały prawidłowo zidentyfikowane > 99,9% czasu.

Substancje przeszkadzające
Następujące substancje nie będą wpływać na wyniki badań we wskazanych stężeniach: bilirubina 6 mg /ml, Hemachrome 10 mg /ml, cholesterol 5 mg /ml i trójglicerydy 15 mg /ml ,
„Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010r”

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Test CRP DIAQUICK kasetowy 20 szt

Test CRP DIAQUICK kasetowy 20 szt

Diagnostyka CRP jest często stosowana w celu rozróżnienia pomiędzy infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi, ponieważ wzrost stężenia CRP jest znacznie wyższy w przypadku infekcji bakteryjnych.

Często CRP jest również określane w celu sprawdzenia skuteczności terapii, na przykład terapii antybiotykowej.

Produkty powiązane

6 innych produktów w tej samej kategorii:

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Pliki do pobrania

Projektowanie stron Studio Graficzne